KOSSMATICERAS sakondryense

(Collignon 1954)

Sous-famille : KOSSMATICERATINAE

Famille : KOSSMATICERATIDAE

Super-famille : DESMOCERATOIDEA

Coniacien / Madagascar  69 mm :